Montáž a nastavení digitálního spřáhla od firmy SD Modell (Německo) : Bardotka výrobce MTB - model

21.07.2016 19:55

Montáž a nastavení digitálního spřáhla od firmy SD Modell (Německo)

 

  • Úvod
  • Popis zařízení
  • Rizika
  • Možnosti zapojení
  • Elektrické schéma
  • Nastavení CV
  • TrainController
  • Fotogalerie
  • Ke stažení

 

 

Úvod

Na základě zjištěných poznatků a osobních zkušeností při instalaci digitálního (magnetického) spřáhla, jsem se rozhodl napsat další v pořadí druhý článek .Tentokrát jak osadit spřáhlo do lokomotivy Bardotka od firmy MTB- model .Nastavení CV je funkční pro zvukový projekt Artol originální nastavení, ovládání funkce spřáhla na ovladači pomocí tlačítka F10. Pro jiný dekodér a jiný zvukový projekt je třeba upravit nastavení CV jinak spřáhlo nemusí fungovat správně !

 

Popis zařízení

Lokomotiva Bardotka model 749-039 výrobce : MTB   odkaz na výrobce

Zvukový dekodér model MX645P16    výrobce :Zimo    odkaz na výrobce

Digitální spřáhlo model Nr.1501      výrobce : SD Modell (Německo)   odkaz na výrobce

Spřáhlo je použitelné pro všechny TT modely vybavené šachtou spřáhla podle NEM358 (s kinematikou i bez kinematiky) a použitelné se všemi spřáhly podle NEM359 (TILLIG/KUEHN). Upozornění: Spřáhlo není rozpojitelné kolejovými rozpojovači!!!

 

 

 

Možná rizika

Předem upozorňuji , že nenesu žádnou odpovědnost pokud dojde k poškození modelu ,vše děláte na vlastní nebezpečí . Tento návod je určen  pro lokomotivu Bardotka firmy MTB osazenou dekodérem Zimo MX645P16 zvukový projekt Artol .Montáž včetně nastavení CV dekodéru podle návodu není nic extra složitého. Je třeba, si uvědomit, že je nutno dodržet pár základních pravidel. Pokud si na montáž přesto netroufáte, nebo vám není něco jasné, napište dotaz, nebo požádejte  kolegu modeláře ve svém okolí o pomoc.  

 

Možnosti zapojení

 zapojení na funkční výstup FA3 / FA4.

Při této možnosti zapojení nevyžaduje dodatečné úpravy. Stačí označený vodič od spřáhla připojit na plošku plus a neoznačený vodič na plošku FA3 nebo FA4.  Schéma zapojení obr.1

Obr.1 schéma zapojení pro funkční výstup FA3 (FO3)

nastavení CV : zvukový projekt Artol

CV124 =  146

CV129 =  48 (aktivace spřáhla pro výstup FA3 je možno nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)

CV130 =  48 (aktivace spřáhla pro výstup FA4 je možné nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)

CV115 =  60 (čas sepnutí spřáhla 2 s)

CV116 = 155 (čas stlačení a poodjetí)

CV61  =  97  (alternatívní přiřazení funkcí)

CV44   =  48 (nastavení FA3 / FA4 na talčítko ovladače F10)

 

 

TrainController

Nastavení a provoz pomocí TrainControlleru je popsán na stránkách Lokopina ,

 

Fotogalerie

 Bard otka  pár fotek a  nakonec video , je to prostě super :-) . 

 

Ke stažení

Návod spřáhlo +příklady zapojení pdf

Článek pdf

 

Jiří Hocmann: JHvlaky pro malé i velké kluky