Montáž a nastavení digitálního spřáhla od firmy SD Modell (Německo)

10.07.2016 19:00

Montáž a nastavení digitálního spřáhla od firmy SD Modell (Německo)

 

  • Úvod
  • Popis zařízení
  • Rizika
  • Možnosti zapojení
  • Elektrické schéma
  • Nastavení CV
  • TrainController
  • Fotogalerie
  • Ke stažení

 

 

Úvod

Na základě zjištěných poznatků a osobních problémů při instalaci digitálního (magnetického) spřáhla, jsem se rozhodl napsat článek, jak osadit spřáhlo do lokomotivy Brejlovec od firmy Roco .Důvodem je, že tato lokomotiva je mezi námi modeláři dost rozšířená a hlavně moje pomoc směřuje do oblasti pro začínající modeláře. Každé začátky jsou těžké a není moc lidí, co v dnešní době jsou ochotni poradit a ještě to dělají naprosto zdarma. Naštěstí pár takových lidí znám, patří jim velké poděkování a hlavně proto mohl také vzniknout tento článek a návod (přezdívky nebo jména jsou uvedeny pod článkem).

 

Popis zařízení

Lokomotiva Brejlovec model 36261 výrobce : Roco   odkaz na výrobce

Zvukový dekodér model MX646N    výrobce :Zimo     odkaz na výrobce

Digitální spřáhlo model Nr.1501      výrobce : SD Modell (Německo)   odkaz na výrobce

Spřáhlo je použitelné pro všechny TT modely vybavené šachtou spřáhla podle NEM358 (s kinematikou i bez kinematiky) a použitelné se všemi spřáhly podle NEM359 (TILLIG/KUEHN). Upozornění: Spřáhlo není rozpojitelné kolejovými rozpojovači!!!

 

 

 

Možná rizika

Předem upozorňuji , že nenesu žádnou odpovědnost pokud dojde k poškození modelu ,vše děláte na vlastní nebezpečí . Tento návod je určen výhradně pro lokomotivu Brejlovec firmy Roco osazenou dekodérem Zimo MX646N !!! Montáž včetně nastavení CV dekodéru podle návodu není nic extra složitého. Je třeba, si uvědomit, že je nutno dodržet pár základních pravidel. Pokud si na montáž přesto netroufáte, nebo vám není něco jasné, napište dotaz, nebo požádejte  kolegu modeláře ve svém okolí o pomoc.  

 

Možnosti zapojení

Před samotnou montáží je nutné zjistit jaký zvukový dekodér osadil výrobce modelu. Podle dosud zjištěných informací jsou osazeny dva totožné dekodéry MX646N. Nejedná se o žádný překlep, jak by to mohlo vypadat, ale výrobce patrně šetřil náklady a do modelu osadil odlehčenou verzi dekodéru. Jedná se o stejný model dekodéru Zimo MX646N u kterého problém není, ale rozdíl je v osazení funkčního výstupu pro plošky  FA1/FA2 . V praxi to znamená, že odlehčená verze nemá funkční výstup FA1 a FA2 viz obrázek, na kterém je vidět, že nejsou osazeny součástky SMD . To je hlavní důvod, proč máme, dva rozdílné postupy zapojení a zároveň upozorňuji , že je také rozdílné nastavení CV podle zdánlivě stejného dekodéru. Jaký dekodér máme osazený v modelu zjistíme jednoduše.

Opatrně nastřihnout ochranou izolaci na boku dekodéru a hlavně dávat velký pozor aby nedošlo k poškození součástek , ohneme izolaci a vidíme jakou možnost dekodéru osadil výrobce.

Máme dvě možnosti osazení lokomotivního dekodéru:

      A .dekodér s funkčním výstupem      FA1 / FA2
      B .dekodér bez funkčního výstupu    FA1 / FA2 obr.1

 

Obr.1 dekodér bez funkčního výstupu FA1/FA2 výrobce pravděpodobně šetřil náklady a neosadil součástky v červeném rámečku

 

A. zapojení na funkční výstup FA1 / FA2.

Při této možnosti máte štěstí protože zapojení nevyžaduje dodatečné úpravy. Stačí označený vodič od spřáhla připojit na plošku plus a neoznačený vodič na plošku FA1 nebo FA2.  Schéma zapojení obr.2

Obr.2 schéma zapojení pro funkční výstup FA1

nastavení CV : verze zapojení na funkční výstup FA1 / FA2 !

CV124 = 162

CV127 =  48 (aktivace spřáhla pro výstup FA1 je možno nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)

CV128 =  48 (aktivace spřáhla pro výstup FA2 je možné nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)

CV115 =  60 (čas sepnutí spřáhla 2 s)

CV116 = 155 (čas stačení a poodjetí)

CV38   =  12 (nastavení FA1 / FA2 na talčítko ovladače F4)

 

B.zapojení na výstup SUSI CLOCK ( FO3 ) a SUSI DATA ( FO4 )

Druhá možnost zapojení je trochu složitější a to z důvodu absence funkčního výstupu FA1 obr.1. Naštěstí se to dá, ale vyřešit připojením na posílený výstup FO3( SUSI CLOCK ) a FO4 ( SUSI DATA ). Pozor nepřipojujte spřáhlo napřímo bez posíleného výstupu hrozí poškození spřáhla v horším případě dekodéru !!! Napřed je nutné si vyrobit posílený výstup, za pomoci tranzistroru  BC547B a odporu 4K7 . V případě , že budete osazovat obě spřáhla budete potřebovat dva posílené výstupy !  Pozor nastavení CV je  jiné! z důvodu připojení spřáhla na odlišné výstupy dekodéru oproti  první verzi tady je FO3 / FO4.

 

Obr.3 schéma zapojení na výstup  FO3 ( SUSI CLOCK )

 

nastavení CV : verze zapojení na  výstup FO3 / FO4 !

CV124 = 162

CV129 =  48 (aktivace spřáhla pro výstup FO3 je možno nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)

CV130 =  48 (aktivace spřáhla pro výstup FO4 je možné nastavit směrovou závislost 49 nebo 50)

CV115 =  60 (čas sepnutí spřáhla 2 s)

CV116 = 155 (čas stačení a poodjetí)

CV38   =  48 (nastavení FO3 / FO4 na talčítko ovladače F4)

 

 

 

 

 

TrainController

Nastavení a provoz je popsán na stránkách Lokopina , také tam najdete spoustu užitečného.Stránky a znalosti Martina hodnotím velmi pozitivně !

 

Fotogalerie

Příklad zapojení vodičů od spřáhla , ale tady si asi musí každý najít tu svou nejlepší cestu . Nakonec video , je to prostě super :-) . 

 

Ke stažení

Návod spřáhlo +příklady zapojení pdf

Článek pdf

 

Jiří Hocmann: JHvlaky pro malé i velké kluky

Spolupracovali: JendaTT, Miloš Peták, Martin Pinta (Lokopin), SD-Modell